Φωτιά Θάσου Καλοκαίρι 2016
Η τεράστια φωτιά του 2016, που κατέκαυσε ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας. Η ΑΝΑΕΘ ήταν εκεί με όλες τις τις δυνάμεις. Θεολόγος, Λιμενάρια, Πρίνος, Ραχώνι. Τέσσερα μεγάλα μέτωπα, σε κατάξερη γη.