Θεολόγος.
Θεολόγος.
Θεολόγος. | Φωτογραφία τραβηγμένη από την απέναντι πλευρά του ρέμματος της Αγίας Βασιλικής.