Δρακοντιά
Δρακοντιά
Σαρκοφάγο. Το λουλούδι του μυρίζει σαν ψόφιο ζώο.