Καμίνι - Kamini
Ένα από τα τελευταία ασβεστοκάμινα που δούλεψαν στο Θεολόγο. Τέτοια καμίνια υπήρχαν πάμπολλα, αλλά στις μέρες μας σώζονται μόνο σαν ερείπια.
One of the last -and many- lime-furnaces (rock-melding facilities) that ever worked in Theologos. Nowadays, only a few ruins still stand to remind the past.