Περιοχή Φανός - Fanos
Απολάυστε μερικές από τις ομορφιές της Θάσου! - Enjoy some of the nicest views from Thassos!
Πατήστε F11 για απεικόνηση σε πλήρη οθόνη. - Press F11 to watch in full screen mode.

Περιοχή Φανός, κοντά στο όρος Αϊ-Λιάς του Θεολόγου.Ο οικισμός που φαίνεται κάτω, είναι τα Kοίνυρα.
This place is called "Fanos". The little village that can be seen is called "Kinira".